آشنایی با اسلام آباد

در تهران ما دو محله به نام اسلام آباد داریم یکی اسلام آباد منطقه 2 در پایین سعادت آباد و دیگری اسلام آباد در جنوب شرقی تهران. هر دو این محله‌ها را اقشار کم درآمد جامعه با مشکلات فراوان تشکیل می‌دهند که رسیدگی به وضعیت محل زندگی آنها و به طور کلی وضعیت رفاهی آنها از وظایف مسئولین امور است که باید در اسرع وقت فکری برای آنها بکنند.