شیرین‌کاری جدید دزدها در تهران! (کاریکاتور)

سرقت از ۱۵۰ دکل در تهران؛ افرادی که اقدام به سرقت باتری دکل‌های مخابراتی شهر تهران کرده بودند، دستگیر شدند؛ این افراد تاکنون حدود ۱۵۰ باتری را هنگام شب و با استفاده از تجهیزاتی همچون آهن بُر و … به سرقت برده اند. این افراد تعدادی از باتری ها را به فروش رسانده اند که با توجه به قیمت تقریبی هرکدام از باطری‌ها که حدود ۳۰ میلیون ریال ارزش دارد، میلیون‌ها تومان به جیب زده اند.