سیل مرگبار در هندوستان +تصاویر

شدیدترین سیل یک قرن گذشته در جنوب غربی هند تاکنون ۳۲۴ کشته داده‌است. در اثر این سیل تاکنون ۲۰۰ هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه و به بیش از ۱۵۰۰ اردوگاه دولتی انتقال داده شده‌اند. این سیل در ایالت کرالا از ۹ روز پیش آغاز شده است .