کشاورزی ایران زنده است

معضل بی آبی در خاورمیانه از گذشته دور وجود داشته است اما، اجداد ما با هوشمندی توانسته اند این مشکل را در کشور خود حل کنند. شاهکار آن‌ها نیز قنات‌های هستند که بدون تعرض به سفره‌های آب زیر زمینی و برهم زدن تعادل آن‌ها، آب را از دورترین نقاط به شهرها و روستایی می‌رسانند. یکی دیگر از راهکارهای اجداد هوشمند ما برای تطبیق با شرایط کم آبی، زندگی ییلاق – قشلاقی است که سال‌ها به عنوان روشی برای سازگاری با شرایط سخت محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال نوبت ماست که به عنوان میراث دار آن‌ها با پذیریش واقعیت کم آبی، از این سرزمین حفاظت و زندگی را پایدار نگه داریم.