لحظه معجزه آسای نجات نوزادی از درون چاه +فیلم

در این ویدیو لحظه نجات دادن یک نوزاد پسر توسط زن هندی را میبینید. بند ناف این کودک به دور گردنش پیچیده شده بود و صدای گریه اش توجه زن هندی را به خود جلب کرد.