فرشی از گل در بروکسل +فیلم

در طول این مراسم یک فرش بزرگ از گل در میدان اصلی بروکسل مقابل سالن شهر پهن می‌شود. این جشنواره در روز دوازدهم آگوست شروع می‌شود و روز سیزدهم به نمایش عمومی گذاشته می‌شود و تا پانزدهم آگوست ادامه دارد. علت برگزاری این مراسم به مناسبت عروج حضرت مریم است .