شناور سازی مغروقه‌های اروند و کارون تا دو سال آینده

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه ریزی برای شناورسازی تمام مغروقه های اروند و کارون که سمت ایران قرار دارند تا دو سال آینده خبر داد.