دور جدید پیش فروش شاسی بلند چانگان CS35 +جزییات

سایپا در نظر دارد مرحله جدید پیش فروش چانگان CS35 را ویژه مردادماه 97 آغاز می کند.