افزایش 100 هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه

مدیر توسعه بازار مشتقه : از فردا، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا با 100 هزار تومان افزایش، 9 میلیون و 750 هزار تومان تعیین خواهد شد.