صنایع سنگ ساختمانی با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،گفت: بسته جدید ارزی فرصتی است برای تولیدکنندگان کشور از جمله صنایع سنگ ساختمانی تا به دنبال بازارهای صادراتی باشند.