رنگ سبز ابتدای هفته تمام نماگرها در غیاب فلزی‌ها/ پرش شاخص هم وزن به لطف توجه بورس بازارن به کوچکترهای بازار

در دو ساعت ابتدایی شاخص کل با صعود بیش از 400 واحدی به لطف گروه‌های کوچکتر بازار به ثبت رسیده است. این در حالی است که دراین رشد، جای نمادهای گروه فلزی-معدنی و نفتی خالی است.