کاهش 30درصدی دبی چشمه علی دامغان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه حجم مخزنی سد دامغان از نصف هم کمتر شده است، گفت: حجم مخزنی سد شهید شاهچراغی دامغان به 9.83 میلیون متر مکعب رسیده است.