توصیه‌‎های هواشناسی کشاورزی تا ۳۰مرداد

سازمان هواشناسی کشور ​گزارش توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به تفکیک استان‌ها را تا ۳۰ مرداد منتشر کرد.