رشیدپور هم به کمپین فرزندت کجاست پیوست! +فیلم

نرخ بیکاری میان فرزندان مسئولان از متوسط نرخ بیکاری کل کشور بیشتر است!