افتتاح 6 طرح صنعتی در استان قم و ایجاد 203 شغل مستقیم

با تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال 1396 تعداد 6 طرح صنعتی در استان قم به بهره برداری رسید و برای 203 نفر اشتغال ایجاد شد.