انجمن “تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن کرمانشاهی” تشکیل می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: انجمن "تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن کرمانشاهی" ظرف 20 روز آینده راه‌اندازی می‌شود.