نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهرری +فیلم

صبح دیروز نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهرری برگزار شد .هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا کردن مردم با خودروهای تاریخی و قدیمی است.