فرانسه به ترکیه در مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند

مقامات ترکیه و فرانسه بر سر طرحی برای مقابله مشترک با تحریم‌های آمریکا علیه آنکارا به توافق رسیدند.