سیاست یعنی بدون سروصدا کارهای خود را پیش ببریم/ 200واردکننده متخلف را شلاق بزنند کار درست می شود

حلقه تحریم‌های آمریکا روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود و همین‌طور که ایران راه‌های عبور از تحریم‌ها را شناسایی می‌کند، طرف مقابل تلاش می‌کند سدی سر راه ایران ایجاد کند.