نازنین‌زهرا؛ قربانی شکنجه‌های پدر معتاد

دختربچه سه‌ساله مرندی که قربانی انتقام‌گیری پدرش از مادرش شده ‌بود، بعد از چند روز شکنجه از سوی پدر توسط پلیس پیدا شد.