همتی: همه از آنچه تحویل گرفته‌ام خبر دارند/ سیاست اصلی بانک مرکزی؛ مبارزه با رانت

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی برخی اقدامات و سیاست های جدید بانک مرکزی را تشریح کرد.