استخدام ادمین محتوا در یک دفتر تبلیغاتی در تهران

یک دفتر تبلیغاتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.