استخدام مدیر بازرگانی در گروه عمرانی در تهران

گروه عمرانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.