استخدام کارشناس فروش و بازاریابی درشرکت ستاره آبی دریادر تهران

شرکت حمل و نقل بین المللی ستاره آبی دریا جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.