استخدام کارشناس الکترونیک(مهندس الکترونیک) در تهران

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.