استخدام مدیر داخلی در تهران

یک مجموعه مطرح فعال در زمینه پوشاک و لوازم نوزاد و کودک به منظور تقویت بازوی اجرایی خود در استان تهران، محدوده خیابان دستگردی (ظفر) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.