استخدام کارشناس فنی در تهران

یک شرکت نمایندگی خارجی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.