‍ وزارت خزانه داری آمریکا 4 ژنرال میانمار را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا چهار نفر از فرماندهان نظامی و نیروهای گارد مرزی میانمار را تحریم کرد.