روسیه از احتمال ایجاد واحد پولی جدید در برابر دلار خبر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی دومای روسیه از احتمال ایجاد واحد پولی جدید در برابر دلار خبر داد.