حجم اقتصاد کشور از تلکام 400 هزار میلیارد ریال است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حجم اقتصاد کشور از صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام) سالانه 400 هزار میلیارد ریال است.