یک کشته در تصادف تریلی با اتوبوس زائران عراقی

برخورد تریلی با اتوبوس زائران عراقی یک کشته و ۱۹ مصدوم به جا گذاشت.