ثبت اطلاعات وراث مشمولان سهام عدالت از سرگرفته می شود

فعالیت مجدد سامانه ثبت اطلاعات وراث متوفیان مشمول سهام عدالت از فردا – شنبه – 27مرداد آغاز می شود.