وضعیت افشانی در مصوبه منع بکارگیری بازنشستگان

سخنگوی شورای شهر تهران، گفت: هنوز مصوبه منع بکارگیری بازنشستگان به طور کامل تایید نشده و معلوم نیست به همین شکل، تایید و ابلاغ شود.