تغییر مسیر ۹ هواپیما در آمریکای لاتین در پی تهدید به بمب‌گذاری

۹ هواپیما که در فضای هوایی شیلی، آرژانتین و پرو پرواز می کردند، در پی تهدید بمب‌گذاری، روز پنج شنبه مجبور به تغییر مسیر و فرود شدند.