ثروتمندترین کشورهای دنیا تا سال ۲۰۲۰ را بشناسید

ایسنا به نقل از بلومبرگ گزارش داد: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد درآمد سرانه ساکنان ماکائو تا سال ۲۰۲۰ از قطر جلو بزند.