وقتی می‌گوییم یک قرون، دوزار یعنی چقدر؟

هر چند سالیان طولانی است که تومان واحد پولی ایران تلقی می شود اما مشتقات این واحد پولی در طول تاریخ تغییراتی فراوان را تجربه کرده است.