رضایت 74 تا ۸۰ درصدی مردم از عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی

وزیر کشور با بیان اینکه مردم امنیت را اصل می دانند، گفت: بین ۷۴ تا ۸۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه امنیتی و نظامی احساس رضایت کرده‌اند.