افت ۵ درصدی واردات ایران از چین در نیمه نخست ۲۰۱۸

صادرات چین به ایران در نیمه نخست ۲۰۱۸ با افت حدود ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد اما واردات از ایران در همین دوره بیش از ۲۲ درصد رشد کرد.