بطحایی: سال تحصیلی جدید را بدون کسری آغاز خواهیم کرد

وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید را بدون کسری از نظر فضا، تجهیزات و نیروی انسانی آغاز خواهیم کرد.