بودجه‌ریزی عملیاتی راهکاردرمان مشکلات بودجه

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار بودجه در سال‌های گذشته ساختاری بیمار بوده و تنها راه اصلاح این ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی است.