پنج وزیر به مجلس می روند/ بررسی تحقیق و تفحص از بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی

در هفته پایانی مردادماه، پنج تن از وزرا برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابند.