دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی زیر پای تهرانی‌ها

مجری طرح دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی در پایتخت در مورد جزییات این طرح توضیحاتی ارائه کرد.