لحظه بازگشت سرباز اسیرشده به وطن +ویدیو

سعید براتی سرباز اسیر شده توسط اشرار تروریستی پس از ۴۷۶ روز به وطن بازگشت.