محل خوشگذرانی سفیر آلمان در ایران! +عکس

میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند.