واشنگتن برای تحریم‌های بیشتر ترکیه آماده می‌شود

وزیر خزانه داری آمریکا گفت که در صورت تداوم بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه، واشنگتن آماده تحریم های بیشتر علیه آنکاراست.