رشد تقاضای طلا در بازارهای اروپایی/ بحران جهانی ارز به نفع طلا خواهد شد؟

برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وقوع بحران جدید ارز در ترکیه می تواند به اروپا نیز گسترش و سرایت پیدا کند و این مساله در نهایت به نفع تقاضا و قیمت جهانی طلا خواهد بود.