در مدت دو هفته ارزش پول ملی کاهش ۸۰درصدی داشت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با ضعف عملکرد مسئولان اقتصادی دولت ‌در مدت دو هفته ارزش پول ملی کاهش ۸۰ درصدی داشت.