وزارت خارجه آمریکا «گروه اقدام ایران» را تشکیل می‌دهد

وزیر خارجه آمریکا در ادامه سیاست خصمانه کشورش علیه انقلاب‌اسلامی، امشب خبر تشکیل گروه اقدام علیه ایران را اعلام می کند.