۷۰روزنامه و نشریه سرمقاله خود را علیه ترامپ اختصاص داده‌اند

روزنامه بوستون گلوب در واکنش به حملات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه رسانه‌ها پیشنهاد داد که در ۱۶ ماه اوت رسانه‌های سراسر آمریکا از بهترین سلاح جمعی خود استفاده کرده و یک یادداشت مستقل درباره حملات ترامپ درباره رسانه‌ها بنویسند.