ایمن آبادی: توافق‌نامه دریای خزر باید به تصویب مجلس برسد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه در دولت احمدی نژاد ایران سهم ۱۱ درصدی از دریای خزر را پذیرفته بود اظهار داشت: منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد پیش نویس موافقنامه ۱۱٫۳ درصدی را بطور کامل پذیرفته و در صدد اجرای آن بوده است که دولت روحانی سر کار آمد و مانع از آن توافق شد و تاکنون این موضوع را نگه داشته است که هم اکنون از ۱۱ درصد زمان احمدی نژاد به حدود ۲۰ درصد رسیده است، نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت: متاسفانه باز هم می بینم که میگویند به تایید رهبری برسد؛ نمیدانم چرا اصرار دارند از رهبری هزینه شود؛ طبق اصل ۵۲ همه ی توافق نامه ها باید به تایید مجلس برسد. وی ادامه داد: مردم نگران نباشند همان طور که در ۸ سال دفاع مقدس نگذاشتیم بعد از ۲۰۰ سال یک وجب از خاک کشور جدا شود، یک وجب آب دریا را به کسی نخواهیم داد.